Rodzaje licencji w serwisie Artivia.pl

W Artivia.pl istnieją dwa podstawowe typy licencji dla sprzedawanych utworów - licencja podstawowa oraz licencja rozszerzona. Oba typy licencji są wspólne dla wszystkich rodzajów utworów, a różnią się zakresem możliwości wykorzystania licencjonowanego utworu. Przed zakupem utworu, należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem serwisu, a także warunkami poszczególnych licencji, które określone są umowami licencyjnymi znajdującymi się na stronach internetowych:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zakresu licencji należy kontaktować się z zespołem Artivia.pl za pomocą formularza kontaktowego.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór i zakup licencji właściwej dla swoich potrzeb.

Pliki oznaczone “Editorial use only” są materiałami przeznaczonymi tylko do wykorzystania redakcyjnego (zabronione jest wykorzystywanie tych materiałów w charakterze komercyjnym) i są objęte licencją podstawową z dodatkowymi obostrzeniami wymienionymi poniżej.

Gwarancje

Artivia.pl gwarantuje, że za wyjątkiem Materiałów oznaczonych jako „Editorial use only" korzystanie przez Użytkownika z Materiałów zgodnie z niniejszą Umową oraz w postaci dostarczonej przez Artivia.pl nie powoduje naruszenia jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku handlowego czy innego prawa własności intelektualnej, a także nie naruszy żadnego prawa do prywatności lub prawa do wizerunku.

Na wykorzystanie Materiałów „Editorial use only” nie są wydawane żadne zgody na udostępnienie wizerunku i w odniesieniu do Materiałów „Editorial use only”, serwis Artivia.pl nie udziela żadnych gwarancji w zakresie wykorzystywania nazw, osób, znaków towarowych, wizerunku handlowego, logo, wzorów zastrzeżonych lub dzieł sztuki bądź architektury w niej prezentowanej.

W odniesieniu do Materiałów „Editorial use only” Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie czy wymagane są jakiekolwiek pozwolenia na udostępnienie wizerunku w związku z proponowanym wykorzystaniem Materiałów oznaczonych jako „Editorial use only” oraz zobowiązany jest takowe uzyskać.

Editorial use Only

Materiały opatrzone znakiem “Editorial use only” nie mogą być używane w celach komercyjnych.

W odniesieniu do tych Materiałów Artivia.pl nie udziela żadnych gwarancji w zakresie wykorzystywania nazw, osób, znaków towarowych itp. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie czy są wymagane jakiekolwiek pozwolenia na udostępnianie wizerunku w związku z wykorzystaniem materiałów w wariancie „Editorial use only”.

Zakup na wyłączność

Opcja “Buy-out”, czyli zakup na wyłączność gwarantuje kupującemu, że od czasu zakupu utworu w tym modelu nie będzie on sprzedawany innym użytkownikom serwisu Artivia.pl, a autor nie będzie mógł go sprzedawać w żadnym innym serwisie. Jednakże zakup utworu w trybie na wyłączność nie gwarantuje, że kopie pliku, które zostały zakupione przed transakcją “Buy out” zostaną usunięte (nadal mogą być one wykorzystywane). Po transakcji “Buy-out” Artivia nadal ma prawo wyświetlać zabezpieczoną wersję lub opis utworu na stronach serwisu Artivia.pl, jednak bez udostępniania możliwości zakupu tego utworu przez kolejnych Użytkowników.

Licencje

Przykładowe
wykorzystanie
Licencja
podstawowa
Licencja podstawowa - wariant Editorial Use Only (pliki do użytku redakcyjnego) Licencja
rozszerzona
Pliki zakupione na wyłączność (Buy-out) za wyjątkiem plików Editorial Use Only*
Wydruki, plakaty i inne reprodukcje, z włączeniem materiałów wydrukowanych, opakowań produktów, prezentacji, filmów i prezentacji wideo, reklam, katalogów, ulotek, promocyjnych kartek okolicznościowych i promocyjnych kartek pocztowych Do 1000 sztuk / do użytku własnego (w tym zastosowania reklamowe i promocyjne z wykluczeniem licencjonowania oraz odsprzedaży) Zabronione zastosowanie Do 10000 sztuk / do użytku własnego (w tym zastosowania reklamowe i promocyjne z wykluczeniem licencjonowania oraz odsprzedaży) Możliwe zastosowania reklamowe i promocyjne z możliwością licencjonowania oraz odsprzedaży
Zastosowanie w mediach drukowanych, takich jak: książki, okładki książek, magazyny, gazety, artykuły, newslettery oraz wideo, transmisje i pokazy teatralne; Do 1000 sztuk Zabronione zastosowanie Do 10000 sztuk Możliwe zastosowania
Publikacje elektroniczne lub on-line, włączając w to strony internetowe Możliwe zastosowanie Możliwe zastosowanie tylko w kontekście reportażowym (zabroniona publikacja w kontekście komercyjnym) Możliwe zastosowanie Możliwe zastosowania
Aplikacje do tworzenia szablonów projektów przeznaczonych do odsprzedaży w szablonach serwisów internetowych, szablonach typu flash, szablonach wizytówek, szablonach okolicznościowych kartek elektronicznych i szablonach projektów broszur. Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Możliwe zastosowania
Zastosowanie w witrynach internetowych lub innych miejscach przeznaczonych do zachęcania do sprzedaży, licencjonowania lub innego rozpowszechniania produktów „na żądanie" lub miejscach z takimi działaniami związanymi; w tym takich produktów jak: pocztówki, kubki, koszulki, plakaty i inne przedmioty. Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Możliwe zastosowanie, poza witrynami internetowymi do 10000 sztuk Możliwe zastosowania
Wykorzystywanie Materiałów jako części znaku towarowego, znaku modelu, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego czy logo; Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Możliwe zastosowania
Ponowna dystrybucja Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Zabronione zastosowanie Możliwe zastosowania
Tworzenie banerów reklamowych, banerów ulicznych, ulotek, plakatów, reklamy zewnętrznej i wewnętrznej, reklamowych gablot wystawowych Do 1000 sztuk / do użytku własnego (w tym zastosowania reklamowe i promocyjne z wykluczeniem licencjonowania oraz odsprzedaży) Zabronione zastosowanie Do 10000 sztuk / do użytku własnego (w tym zastosowania reklamowe i promocyjne z wykluczeniem licencjonowania oraz odsprzedaży) Możliwe zastosowania
Wykorzystanie w reklamie TV / video / Internet Możliwe zastosowanie do użytku własnego (z wykluczeniem licencjonowania i odsprzedaży) Zabronione zastosowanie Możliwe zastosowanie do użytku własnego (z wykluczeniem licencjonowania i odsprzedaży) Możliwe zastosowania
Wykorzystanie do wystroju wnętrz, scenografii teatralnej, itp. Możliwe zastosowanie do użytku własnego (z wykluczeniem licencjonowania i odsprzedaży) Zabronione zastosowanie Możliwe zastosowanie do użytku własnego (z wykluczeniem licencjonowania i odsprzedaży) Możliwe zastosowania
Ważność terytorialna licencji nieograniczona nieograniczona nieograniczona nieograniczona
Liczba stanowisk jedno jedno (w przypadku jednoczesnej opcji Buy Out nieograniczona liczba) trzy nieograniczona liczba

*) Pliki typu “Editorial Use Only” zakupione na wyłączność (Buy-Out) posiadają takie ograniczenia jak pliki “Editorial Use Only” w licencji podstawowej

Ograniczenia licencji podstawowej

Zabrania się wykorzystywania przez Użytkownika Materiałów w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy Licencji Podstawowej (patrz licencja podstawowa). W szczególności Użytkownikowi nie wolno:

 1. wykorzystywać Materiałów w aplikacjach do tworzenia szablonów projektów przeznaczonych do odsprzedaży w szablonach serwisów internetowych, szablonach typu flash, szablonach wizytówek, szablonach okolicznościowych kartek elektronicznych i szablonach projektów broszur;
 2. używać lub wystawiać Materiałów w witrynach internetowych lub innych miejscach przeznaczonych do zachęcania do sprzedaży, licencjonowania lub innego rozpowszechniania produktów „na żądanie" lub miejscach z takimi działaniami związanymi; w tym takich produktów jak: pocztówki, kubki, koszulki, plakaty i inne przedmioty;
 3. wykorzystywać Materiałów na jakichkolwiek plakatach (drukowanych na papierze, płótnie lub innych nośnikach) lub innych przedmiotach przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub do innego rozpowszechniania w celu osiągnięcia zysku;
 4. wykorzystywać Materiałów jako części znaku towarowego, znaku modelu, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego czy logo;
 5. zawierać Materiałów w jakimkolwiek produkcie ze skutkiem ponownej dystrybucji;
 6. używać Materiałów w sposób, który ma charakter naruszający przepisy, oszczerczy lub zniesławiający, niemoralny lub co do którego zachodzi zasadne przypuszczenie możliwości naruszenia dobrego imienia osoby lub własności odzwierciedlonej w Materiałach;
 7. przedstawiać osób z Materiałów w sposób, który powodowałby zdroworozsądkowe uznanie innej osoby, że taka osoba używa lub osobiście wspiera jakąkolwiek działalność, produkt, sprawę, organizację lub inne przedsięwzięcie;
 8. usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności majątkowej z jakiegokolwiek miejsca, w którym zostały umieszczone lub wstawione w Materiałach;
 9. udzielać sublicencji, odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać, cedować, dawać w prezencie ani w żaden inny sposób przekazywać lub dystrybuować Materiały ani praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy;
 10. instalować i wykorzystywać Materiały w więcej niż jednej lokalizacji jednocześnie lub publikować kopię Materiałów na serwerze sieciowym lub serwerze stron internetowych do użytku przez innych użytkowników;
 11. wykorzystywać Materiałów „Editorial Use Only” w celach komercyjnych, promocyjnych, reklamy z wykorzystaniem znanej osoby, reklamowych lub handlowych;
 12. powielać Materiałów (pojedynczo lub w połączeniu z innymi) lub części Materiałów w liczbie przekraczającej 1000 razy bez uzyskania Licencji Rozszerzonej.

Ograniczenia licencji rozszerzonej

Zabrania się wykorzystywania przez Użytkownika Materiałów w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy Licencji Rozszerzonej. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:

 1. wykorzystywać Materiałów w aplikacjach do tworzenia szablonów projektów przeznaczonych do odsprzedaży w szablonach serwisów internetowych, szablonach typu flash, szablonach wizytówek, szablonach okolicznościowych kartek elektronicznych i szablonach projektów broszur;
 2. wykorzystywać Materiałów na jakichkolwiek plakatach (drukowanych na papierze, płótnie lub innych nośnikach) lub innych przedmiotach przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub do innego rozpowszechniania w celu osiągnięcia zysku;
 3. wykorzystywać Materiałów jako części znaku towarowego, znaku modelu, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego czy logo;
 4. zawierać Materiałów w jakimkolwiek produkcie ze skutkiem ponownej dystrybucji;
 5. używać Materiałów w sposób, który ma charakter naruszający przepisy, oszczerczy lub zniesławiający, niemoralny lub co do którego zachodzi zasadne przypuszczenie możliwości naruszenia dobrego imienia osoby lub własności odzwierciedlonej w Materiałach;
 6. przedstawiać osób z Materiałów w sposób, który powodowałby zdroworozsądkowe uznanie innej osoby, że taka osoba używa lub osobiście wspiera jakąkolwiek działalność, produkt, sprawę, organizację lub inne przedsięwzięcie;
 7. usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności majątkowej z jakiegokolwiek miejsca, w którym zostały umieszczone lub wstawione w Materiałach;
 8. udzielać sublicencji, odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać, cedować, dawać w prezencie ani w żaden inny sposób przekazywać lub dystrybuować Materiały ani praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy;
 9. instalować i wykorzystywać Materiały w więcej niż jednej lokalizacji jednocześnie lub publikować kopię Materiałów na serwerze sieciowym lub serwerze stron internetowych do użytku przez innych użytkowników;
 10. wykorzystywać Materiałów „Editorial use only” w celach komercyjnych, promocyjnych, reklamy z wykorzystaniem znanej osoby, reklamowych lub handlowych;
 11. powielać Materiałów (pojedynczo lub w połączeniu z innymi) lub części Materiałów w liczbie przekraczającej 10000 razy bez uzyskania kolejnej Licencji Rozszerzonej.

Nadrzędność zapisów umów licencyjnych

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami znajdującymi się na niniejszej stronie a zapisami umów licencyjnych, właściwymi zawsze są zapisy znajdujące się w umowach licencyjnych, znajdujących się na stronach:

Copyright © 2012 Artivia.pl
Serwis Artivia.pl powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.